Rubber and Rubber Products Testing Laboratory

You are here: Home Articles Publications

Institute Repository

Title Filter 

Display # 
# Article Title Author Hits
1 การทดสอบ“ยางสังเคราะห์”สำหรับการประเมินอากร ภัณฑิลา ภูมิระเบียบ 269
2 การทดสอบความแข็งของยาง กาจพันธ์ สกุลแก้ว 322
3 การทำลู่ลานกรีฑาจากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ อรสา อ่อนจันทร์ 310
4 การสร้างเครื่องเติมน้ำอัตโนมัติสำหรับงานการทดสอบการรั่วซึมของถุงมือยาง กรธรรม สถิรกุล 288
5 คุณใช้ถุงมือยางถูกประเภทหรือยัง นิชาภา บัวสุวรรณ 286
6 ถุงมือยางสังเคราะห์ชนิดไนไตรล์ คู่แข่งสำคัญของถุงมือยางธรรมชาติ อรวรรณ ปิ่นประยูร 480
7 ถุงมือยางที่ใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร : ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของโลหะหนัก (Rubber gloves for food industry:Risk from contamination of heavy metals) อรวรรณ ปิ่นประยูร, กรรณิการ์ บุตรเอก 485
8 นวัตกรรมหมวกยางสำหรับคลุมบล็อกคอนกรีตจากยางธรรมชาติ (Innovation of rubber cap for covering concrete block from natural rubber) ภัณฑิลา ภูมิระเบียบ, อรสา อ่อนจันทร์ 415

User Menu