Rubber and Rubber Products Testing Laboratory

You are here: Home Articles Publications

Institute Repository

Title Filter 

Display # 
# Article Title Author Hits
1 การทดสอบ“ยางสังเคราะห์”สำหรับการประเมินอากร ภัณฑิลา ภูมิระเบียบ 260
2 การทดสอบความแข็งของยาง กาจพันธ์ สกุลแก้ว 313
3 การทำลู่ลานกรีฑาจากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ อรสา อ่อนจันทร์ 297
4 การสร้างเครื่องเติมน้ำอัตโนมัติสำหรับงานการทดสอบการรั่วซึมของถุงมือยาง กรธรรม สถิรกุล 280
5 คุณใช้ถุงมือยางถูกประเภทหรือยัง นิชาภา บัวสุวรรณ 275
6 ถุงมือยางสังเคราะห์ชนิดไนไตรล์ คู่แข่งสำคัญของถุงมือยางธรรมชาติ อรวรรณ ปิ่นประยูร 461
7 ถุงมือยางที่ใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร : ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของโลหะหนัก (Rubber gloves for food industry:Risk from contamination of heavy metals) อรวรรณ ปิ่นประยูร, กรรณิการ์ บุตรเอก 468
8 นวัตกรรมหมวกยางสำหรับคลุมบล็อกคอนกรีตจากยางธรรมชาติ (Innovation of rubber cap for covering concrete block from natural rubber) ภัณฑิลา ภูมิระเบียบ, อรสา อ่อนจันทร์ 404

User Menu